Jak zrobić animację 2D

Profesjonalne wykonanie animacji 2D to złożony i wysoce skomplikowany proces obejmujący kilka etapów, w ramach których wykonywane są różne czynności, a mianowicie:

  • preprodukcja,
  • produkcja,
  • postprodukcja,
  • dystrybucja.

Preprodukcja

Prace rozpoczynają się zatem od preprodukcji, która polega na przygotowaniu wstępnego zarysu historii prezentowanej w animacji. Na tym etapie należy rozważyć różne pomysły i koncepcje realizacji materiału, aby móc spośród nich wybrać najlepszy lub stworzyć na ich podstawie coś nowego. Preprodukcja ma kluczowe znaczenie dla efektów pracy, ponieważ w jej rezultacie powstaje szkielet fabularny i bazowa animacja, na podstawie której wykonywane są dalsze czynności produkcyjne.

Jednym z najważniejszych elementów preprodukcji jest stworzenie scenariusza, który stanowi bazę do realizacji fabuły i nakreśla zdarzenia następujące po sobie w animacji. Należy zadbać o to, żeby układały się one w sposób logiczny, a akcja była spójna i zarazem ciekawa. Na scenariusz składa się także opis czasu i miejsca akcji, metody prowadzenia narracji czy postaci bohaterów pojawiających się na ekranie.

Scenariusz stanowi podstawę do przygotowania scenorysu, czyli uproszczonej w formie, rysunkowej fabuły przedstawionej w taki sposób, jak zostają ukazane kolejne kadry animacji. Następnym krokiem jest nagranie głosu lektora lub bohaterów, ponieważ dostosowanie do nich obrazów jest łatwiejsze niż najpierw tworzenie animacji, a dopiero później nakładanie dźwięków. Gdy scenariusz i scenorys są gotowe, czas na wykonanie animaticu, czyli animowanych w uproszczony sposób grafik umiejscowionych na osi czasu, które następnie są zmieniane w pełną animację. Dzięki animaticowi nie ma potrzeby animowania scen, które zostałyby odrzucone na etapie produkcji, co niepotrzebnie pochłonęłoby dodatkowe koszty.

Produkcja

W momencie akceptacji animaticu przez twórców np. przez Klienta rozpoczyna się proces właściwej produkcji animacji 2D. W tym celu wykorzystywane są profesjonalne programy do animacji. Często wykorzystuje się do tego celu oprogramowanie Toon Boom albo Adobe After Effects.

Postprodukcja

Postprodukcja polega na wykonaniu ostatnich szlifów , które mają na celu zmaksymalizować wizualnie lub dźwiękowo ostateczny wygląd filmu. Na postprodukcję animacji składa się także scalanie w jeden, spójny materiał różnych warstw, np. obrazów z kamery z grafikami o charakterze statycznym i animacjami wykonanymi komputerowo.

Dystrybucja

Ostatnim etapem jest dystrybucja gotowej już animacji, której cel to dotarcie z materiałem do jak największej liczby odbiorców. Ma ona zatem formę promocji, a sposób jej prowadzenia zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przede wszystkim od specyfiki, a co za tym idzie, grupy docelowej, do której skierowana jest animacja 2D. Podczas gdy jedne produkcje pokazywane są na festiwalach i w kinach, dystrybucja innych bazuje na wykorzystaniu kanałów internetowych, dlatego najważniejsze jest precyzyjne dobranie metod promocji jak najlepiej dostosowanych do konkretnej animacji.

Formularz Kontaktowy

    Administratorem danych osobowych jest How How Pietrowski sp.j. z siedzibą w Poznaniu pod numerem NIP 7792361029 - właściciel marki how how. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@howhow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez how how , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Masz prawo do żądania od how how dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

    Obowiązek informacyjny