Jak zrobić animację 2D

Profesjonalne wykonanie animacji 2D to złożony i wysoce skomplikowany proces obejmujący kilka etapów, w ramach których wykonywane są różne czynności, a mianowicie:

  • preprodukcja,
  • produkcja,
  • postprodukcja,
  • dystrybucja.

Preprodukcja

Prace rozpoczynają się zatem od preprodukcji, która polega na przygotowaniu wstępnego zarysu historii prezentowanej w animacji. Na tym etapie należy rozważyć różne pomysły i koncepcje realizacji materiału, aby móc spośród nich wybrać najlepszy lub stworzyć na ich podstawie coś nowego. Preprodukcja ma kluczowe znaczenie dla efektów pracy, ponieważ w jej rezultacie powstaje szkielet fabularny i bazowa animacja, na podstawie której wykonywane są dalsze czynności produkcyjne.

Jednym z najważniejszych elementów preprodukcji jest stworzenie scenariusza, który stanowi bazę do realizacji fabuły i nakreśla zdarzenia następujące po sobie w animacji. Należy zadbać o to, żeby układały się one w sposób logiczny, a akcja była spójna i zarazem ciekawa. Na scenariusz składa się także opis czasu i miejsca akcji, metody prowadzenia narracji czy postaci bohaterów pojawiających się na ekranie.

Scenariusz stanowi podstawę do przygotowania scenorysu, czyli uproszczonej w formie, rysunkowej fabuły przedstawionej w taki sposób, jak zostają ukazane kolejne kadry animacji. Następnym krokiem jest nagranie głosu lektora lub bohaterów, ponieważ dostosowanie do nich obrazów jest łatwiejsze niż najpierw tworzenie animacji, a dopiero później nakładanie dźwięków. Gdy scenariusz i scenorys są gotowe, czas na wykonanie animaticu, czyli animowanych w uproszczony sposób grafik umiejscowionych na osi czasu, które następnie są zmieniane w pełną animację. Dzięki animaticowi nie ma potrzeby animowania scen, które zostałyby odrzucone na etapie produkcji, co niepotrzebnie pochłonęłoby dodatkowe koszty.

Produkcja

W momencie akceptacji animaticu przez twórców np. przez Klienta rozpoczyna się proces właściwej produkcji animacji 2D. W tym celu wykorzystywane są profesjonalne programy do animacji. Często wykorzystuje się do tego celu oprogramowanie Toon Boom albo Adobe After Effects.

Postprodukcja

Postprodukcja polega na wykonaniu ostatnich szlifów , które mają na celu zmaksymalizować wizualnie lub dźwiękowo ostateczny wygląd filmu. Na postprodukcję animacji składa się także scalanie w jeden, spójny materiał różnych warstw, np. obrazów z kamery z grafikami o charakterze statycznym i animacjami wykonanymi komputerowo.

Dystrybucja

Ostatnim etapem jest dystrybucja gotowej już animacji, której cel to dotarcie z materiałem do jak największej liczby odbiorców. Ma ona zatem formę promocji, a sposób jej prowadzenia zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przede wszystkim od specyfiki, a co za tym idzie, grupy docelowej, do której skierowana jest animacja 2D. Podczas gdy jedne produkcje pokazywane są na festiwalach i w kinach, dystrybucja innych bazuje na wykorzystaniu kanałów internetowych, dlatego najważniejsze jest precyzyjne dobranie metod promocji jak najlepiej dostosowanych do konkretnej animacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *