W naszych realizacjach często wykorzystujemy ujęcia z powietrzna, aby urozmaicić kadry i dodać nową perspektywę w realizowanej produkcji filmowej. Drony to przyszłość. Wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia począwszy od wojska, rolnictwa, transporcie czy wreszcie w przemyśle filmowym. Ujęcia powietrzne to nowa perspektywa ujęć filmowych. To nowe spojrzenie na kadr, nowe spojrzenie na budynek, plażę, miasto, góry czy ogólnie rzecz ujmując krajobraz. Pokazanie nowej perspektywy jest bardzo efektowne i atrakcyjne dla oka. Przykładem może być nasz ostatni showreel ujęć lotniczych:

Aby powstały tego typu ujęcia należy sobie na początku zadać pytanie.

Kiedy można latać dronem?

Jeżeli latasz dronem dla zabawy lub podczas zawodów sportowych to możesz odbywać loty:

 • bez świadectwa kwalifikacji UAVO
 • w zasięgu wzroku VLOS
 • bez badań lotniczo-lekarskich

Ważne jest jednak, aby pamiętać , że wykonując loty jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny.
Kolejna ważny punkt to latanie jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. Tylko operator jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie drona.

Zasady wykonywania lotów.

Obecnie jeżeli waga drona nie przekracza 600 g zachowaj bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą. Jeżeli waga Twojego drona przekracza 600 g powinieneś przestrzegać następujących zasad:

 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (można latać w mieście, jeżeli znajdzie się odpowiednio dużo wolnego miejsca);
 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (nie powinno się latać bezpośrednio nad ludźmi).

Niezależnie od masy drona powinno się również utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem, tak aby łatwo móc określić jego położenie w powietrzu i w razie konieczności uniknąć zderzenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej lub przeszkodami (można stracić chwilowo kontakt wzrokowy z dronem w momencie sprawdzania parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem drona).

Tak na marginesie w odniesieniu do wagi dron to świetne kompan w wakacyjnych wyjazdach. Warto mieć go zawsze przy sobie, aby uwiecznić zapierające dech zakątki świata. Warto wówczas zaopatrzyć się w sprzęt z dobrą jakościowo kamerą wbudowaną w dość mały i przenośny korpus jak np. w modelu DJI MAVIC 2 PRO. Poniżej przykładowy film typu travel video z Norwegii.

Gdzie nie można latać dronem?

Pamiętaj, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie możesz latać lub musisz uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie.

 • Lotniska, poligony i jednostki wojskowe – nad tymi obiektami nie możesz latać
 • Strefa P – (Prohibited Area) – strefa zakazana – w strefie P możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa CTR – (Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska oraz Strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego – w strefach CTR i ATZ możesz latać jedynie na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego lub za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych.

W strefie CTR nie potrzebujesz zgody w przypadku:

 • wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;
 • wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami o wadze lżejszej niż 600 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;

Kolejne strefy z ograniczeniami:

 • Strefa D – (Danger Area) – strefa niebezpieczna – w strefie D możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego strefą
 • Strefa MCTR – (Military Control Area) – strefa kontrolowana lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą
 • Strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą
 • Strefa R – (Restricted Area) – strefa ograniczona jest to strefa obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego, w tej strefie wykonujesz loty za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
 • Strefa ADIZ – (Air Defense Identification Zone) – strefa identyfikacji obrony powietrznej – strefa ta znajduje się wzdłuż całej, wschodniej granicy Polski. W tej strefie możesz latać po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic Services – służby ruchu lotniczego) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska (Airspace Management Cell – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej);

Formularz Kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest How How Pietrowski sp.j. z siedzibą w Poznaniu pod numerem NIP 7792361029 - właściciel marki how how. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@howhow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez how how , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Masz prawo do żądania od how how dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

  Obowiązek informacyjny