Praktyka produkcji filmu animowanego

Film animowany zazwyczaj opisuje się na czterech poziomach. Pierwszym, najbardziej ogólnym z nich jest cały projekt, który zwyczajowo określa się jako produkcja. Kolejnym z szeregu terminem jest sekwencja – to duży fragment produkcji, który można wyodrębnić na podstawie obszaru, w którym odbywa się akcja.

Sekwencja składa się z ujęćczyli zapisu akcji z jednego punktu widzenia. Najmniejszą wartością w ramach owych czterech poziomów jest klatka – jest to jeden zapisany obraz.

Sam proces powstawania animacji zwyczajowo przebiega według pewnego wzorca. Rozpoczyna się stworzeniem zarysu fabuły i późniejszym napisaniem scenariusza. Po tych działaniach należy stworzyć storyboard, czyli rysunkową wersję scenariusza ilustrującą  historię za pomocą szkiców poszczególnych klatek filmu. Storyboard można rozrysować na różne sposoby. W zależności od docelowej techniki animacji możemy zastosować rysunek uproszczony lub o docelowej stylistyce.

Storyboard Gerda

Storyboard

Następnie tworzy się arkusz modelu, który składa się z rysunków przedstawiających postaci występujące w animacji. Przygotowuje się również arkusz ekspozycji , zawierający informacje dotyczące dźwięku, czy ruchu kamery jakie mają zostać zastosowane dla każdej z sekwencji. 

Arkusz modelu

Postaci w animacji

Trzecim z arkuszy tworzonym na tym etapie jest arkusz produkcyjny, będący zbiorem statystyk i informacji, komu powierzone są poszczególne funkcje i zadania w produkcji.

Animatik

Kolejny etap to animatik, pozwalający na ogólną ocenę synchronizacji. Polega on na tym, że ułożeniu klatki ze scenopisu są wyświetlane przez okresy odpowiadające docelowym sekwencjom w planowanej produkcji.

 

Po tych wszystkich działaniach można przystąpić do określenia szczegółowej fabuły i rozpoczęcia prac nad właściwą wersją filmu animowanego.

Formularz Kontaktowy

    Administratorem danych osobowych jest How How Pietrowski sp.j. z siedzibą w Poznaniu pod numerem NIP 7792361029 - właściciel marki how how. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@howhow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez how how , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Masz prawo do żądania od how how dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

    Obowiązek informacyjny