Podział pracy w profesjonalnej produkcji filmu animowanego.

W profesjonalnej produkcji filmowej zespół twórców dzieli się na podzespoły, które ściśle zajmują się konkretnymi działaniami. Dzięki takiemu podziałowi zadań cały proces realizacji projektu staje się bardziej usystematyzowany, a każdy pion dokładnie wie jakie są jego obowiązki – to bardzo ułatwia pracę.

Standardowy podział na działy przedstawiony poniżej jest jedynie wzorcem, choć ten sprawdził się np. przy produkcji filmu Toy Story firmy Pixar, lecz nie stanowi jedynej możliwej opcji podziału pracy.

Dział fabuły

Pierwszym z działów, które angażują się w produkcję już na samym początku jest Dział fabuły. Ten Dział zajmuje się przekształceniem słownego opisu historii w opis wizualny. Scenariusz wybranego filmu jest opracowywany przez pracowników tego pionu, czego wynikiem jest stworzenie scenopisu obrazkowego – storyboard oraz story reel’a.

dzial-fabuly-storyboard

Dział fabuły – storyboard

Dział artystyczny

Drugi z kolei dział, który zajmuje się pracą nad projektami. Na podstawie opracowanego wcześniej przez dział fabuły scenopisu obrazkowego, tworzony jest szczegółowy opis projektu – w który zawiera się m.in. studium kolorów dla filmu, scenariusze oświetlenia oraz koncepcje wyglądu modeli. Na podstawie efektów pracy działu artystycznego swoją pracę mogą później oprzeć: Działy Modelowania, Rozmieszczania i Cieniowania.

Dział artystyczny

Dział artystyczny

Dział modelowania

Jest to kolejny pion zaangażowany w produkcję. Zajmuje się tworzeniem modeli postaci oraz świata w którym zostaną one przedstawione. Każdy nawet najmniejszy element musi zostać dokładnie zaprojektowany. Często dla postaci ruszających się tworzy się bardziej skomplikowane modele sparametryzowane – określa się parametry sterujące standardowymi ruchami postaci. Efekty pracy tego działu w postaci gotowych modeli są przekazywane dalej do działów Rozmieszczania i Cieniowania.

Dział Cieniowania

Kompetencje tego działu polegają na zmianie własności wizualnych powierzchni animowanych obiektów. Wygląd zależy bowiem w dużym stopniu od stopnia jego cieniowania. Zadaniem Działu Cieniowania jest właśnie przetłumaczenie atrybutów obiektów, które wpływają na ich wygląd, czyi tekstury barwy, odkształceń, czy wybór modeli odbicia światła.

Działem mającym równoważne znaczenie jest Dział Rozmieszczania. Do jego zadań należy m.in. opracowanie scenerii, czyli projekt miejsca w którym rozgrywa się akcja.

Drugim ważnym zadaniem, jakie pełni ten pion jest grupowanie, które polega na zaprojektowaniu ogólnego planu ruchu obiektów i kamery. W ten sposób powstaje szkielet działania dla kolejnego z działów, jakim jest…

Dział Animacji

Dział odpowiedzialny za ożywienie postaci na podstawie wielu czynników: muzyki, scenerii, grupowania i fabuły. Dział animacji korzysta z przygotowywanych przez powyżej opisane działy materiałów jakby ożywiając postaci – poprzez dodanie subtelniejszych ruchów, grymasów i gestów.

Kolejnym pionem zaangażowanym w produkcję jest Dział Oświetlenia. Zajmuje się on finalnym wykonaniem planu Działu Artystycznego dotyczącym koncepcji oświetlenia. W tym momencie animacja i ustawienie kamer są ustalone, tak więc ten Dział zajmuje się już wynikowym oświetleniem w animacji.

Oświetlanie

Oświetlanie

Ostatnim z działów jest Dział Zdjęciowy. Jego zadaniem jest wygenerowanie klatek animacji, czyli powszechnie znany render.

To właśnie dzięki kooperacji i odpowiedniej synchronizacji prac duże produkcje animowane zostają ukończone z sukcesem. Opisany powyżej schemat to nie tylko podział na grupy twórców. Pokazuje również sposób działania i harmonogram prac przy realizacji filmu. Żaden pion nie jest w tym schemacie zbędny – jednak warto zwrócić uwagę na to, że są one potrzebne etapami – w dużych produkcjach filmowych najważniejsza jest specjalizacja i to najlepiej widać, gdy dokładnie przeanalizuje się zawarty schemat.

Formularz Kontaktowy

    Administratorem danych osobowych jest How How Pietrowski sp.j. z siedzibą w Poznaniu pod numerem NIP 7792361029 - właściciel marki how how. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@howhow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez how how , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Masz prawo do żądania od how how dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

    Obowiązek informacyjny