Dzisiaj wracamy do podstaw czyli próby usystematyzowania zagadnienia jakim jest animacji. Spojrzymy na filmy animowane pod kątem klasyfikacji na animację klasyczną oraz animację komputerową.

Animacja klasyczna

 • rysunkowa, jak nazwa wskazuje animacja tworzona jest na kartkach lub kalkach w formie rysunku. to forma sztuki, w której sekwencje rysunków lub ilustracji są przedstawiane w szybkiej kolejności, aby stworzyć złudzenie ruchu. Każdy obraz, zwany klatką animacyjną, jest nieznacznie różny od poprzedniego, co sprawia, że ​​ruch wydaje się płynny dla widza. Może powstawać także na celuloidach.

 • lalkowa lub przedmiotowa, postaci i otaczające je przedmioty, które zostaną wykorzystane w animacji są rzeczywiste i trójwymiarowe. Podstawą animowanej postaci jest szkielet, najczęściej wykonany z  metalu, który oddaje własności anatomiczne, a także umożliwia wierne i stabilne oddanie następujących po sobie faz ruchu. Na szkielecie budowana jest forma ciała, która określa budowę postaci i jej charakter, najczęściej wykonywana jest z takich materiałów jak bawełna, drewno czy gąbka. Pomimo, że są one rzadziej wykorzystywane, to możemy je kojarzyć z wieloma filmami z naszego dzieciństwa – takich jak: “Miś uszatek”, “Plastuś”, “Pingwin Pik-Pok” czy “Colargol”. Niektóre z nich techniką odstają od współczesnej, niesamowicie plastycznej, animacji komputerowej, ale część z nich posiada klimat, który ciężko znaleźć w aktualnie tworzonych bajkach.

 • wycinankowa, fazy ruchu przedstawiane są za pomocą wyciętych kawałków papieru. Animacja polega na wprowadzaniu do poszczególnych klatek kompozycji, które odpowiadają poszczególnym fazom ruchu
 • plastelinowa, jest jedną z form techniki lalkowej, polega na poklatkowej modyfikacji postaci i otoczenia wykonanych z materiałów plastycznych,
 • animacja materiałów sypkich, animacja wykonywana jest za pomocą mąki, soli, cukru itp. Polega na przesuwaniu tych materiałów, tak aby odzwierciedlały one animację
 • pikselizacja lub fotoanimacja, wykorzystuje wcześniej sfotografowane przedmioty, postacie ludzkie lub zwierzęta, które znajdują się w różnych fazach ruchu,
 • animacja rotoskopowa, posługuje się uprzednio przygotowanymi filmami zrealizowanymi za pomocą kamer. Następnie obraz przenoszony jest klatka po klatce na medium, gdzie powstaje film animowany

 • motion capture, technika ta wyróżnia się tym, iż wykonana za jej pomocą animacja niezwykle realnie odzwierciedla rzeczywistość. Wykorzystuje ona przestrzenną lokalizację punktów, które wprowadzane są do odpowiedniego oprogramowania i wykorzystywane jako odniesienie dla ruchu animowanych postaci. Proces ten wykorzystuje specjalne kamery, czujniki ruchu oraz oprogramowanie do śledzenia ruchu obiektów. Motion capture jest szeroko stosowany w produkcji filmów, grach wideo, animacjach, reklamach oraz innych dziedzinach, gdzie wymagane jest precyzyjne odwzorowanie ruchu ludzkiego lub obiektów. Dzięki motion capture można uzyskać bardziej realistyczne i naturalne animacje, ponieważ ruchy są rejestrowane bezpośrednio z prawdziwych osób lub obiektów,

 • techniki kombinowane i specjalne, polega na łączeniu wspomnianych technik, w celu uzyskania dodatkowych, oryginalnych efektów.

Animacja cyfrowa

 • animacja poklatkowa, opiera się na klatkach, które są zdjęciami. Są one przekształcane poprzez modyfikację znajdujących się na nich obiektów czy postaci względem nieruchomego tła,
 • animacja 2D, jej podstawą są wygenerowane za pomocą komputera obrazy w formie klatek. Film wykonany za pomocą tej techniki może powstać w dwojaki sposób – podobnie jak w przypadku animacji poklatkowej poprzez generowanie poszczególnych klatek lub z użyciem komputera i odpowiednich programów. W drugiej opcji wystarczy jedynie nakreślić pierwszą i ostatnią klatkę, a program automatycznie namaluje ruch obiektu z punktu A do punktu B,
 • animacja 3D,  stworzona jest wprogramie graficznym na podstawie siatek lub wielokątów. Jest skomplikowana i składa się z kilku etapów: modelowania, teksturowania, riggingu, animowania, oświetlenia oraz renderingu.

Powstanie filmu z wykorzystaniem animacji 3D wymaga przebrnięcia przez wszystkie z wspomnianych etapów. Jest to zatem technika czasochłonna wymaga też sporo cierpliwości.

Formularz Kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest How How Pietrowski sp.j. z siedzibą w Poznaniu pod numerem NIP 7792361029 - właściciel marki how how. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@howhow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez how how , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Masz prawo do żądania od how how dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Formularz jest chroniony przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

  Obowiązek informacyjny